Joan Miró, 1  
07440 Muro  


Carrer Major, 28  
07500 Manacor  


Carrer Doctor Esteva, 8  
07550 Son Servera  


Passatge Can Faixina, 1  
07005 Palma  


Carrer Lluna, 11  
07420 Sa Pobla